سه شنبه, 10 آذر 1394
پیام آموزشی

پیام آموزشی

هر هفته یک پیام آموزشی کاربردی در این بخش مطرح می گردد

ادامه مطلب ...

مودی هوشمند مالیاتی

مودی هوشمند مالیاتی "مهم"

 تحولي نوين در حوزه ماليات ايران فتح آگاهانه در حوزه ماليا....

ادامه مطلب ...

پرسش و پاسخ های تامین اجتماعی

پرسش و پاسخ های تامین اجتماعی

در این قسمت سوالات خود را در زمینه های مربوط به تامین اجتماعی بپر....

ادامه مطلب ...

پرسش ها و پاسخ های مالیاتی

پرسش ها و پاسخ های مالیاتی

جهت مطرح کردن پرسش های مالیاتی و دریافت پاسخ از کارشناسان معنمدح....

ادامه مطلب ...

راهنمای آموزشی استانداردهای حسابداری

 
 
پيوست الكترونيك
شماره استاندارد
عنوان استاندارد
tutorial3.ppt
1
نحوه ارائه صورتهای مالی
tutorial5.ppt
2
صورت جریان وجوه نقد
tutorial6.ppt
3
درآمد عملیاتی
tutorial7.ppt
4
(ذخایر,بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی(تجدید نظر شده 1384
tutorial8.ppt
5
(رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده 1384
tutorial9.ppt
6
گزارش عملکرد مالی
tutorial11.ppt
8
حسابداری موجودی مواد و کالا
tutorial12.ppt
9
حسابداری پیمانهای بلندمدت
tutorial13.ppt
10
حسابداری کمکهای بلاعوض دولت
tutorial161.ppt
11
(حسابداری داراییهای ثابت مشهود(تجدید نظر شده 1386
tutorial15.ppt
12
(افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجدید نظر شده 1386
tutorial16.ppt
13
حسابداری مخارج تأمین مالی
tutorial17.ppt
14
نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری
tutorial18.ppt
15
حسابداری سرمایه گذاریها
tutorial19.ppt
16
تسعیر ارز
tutorial20.ppt
17
(داراییهای نامشهود ( تجدید نظر شده 1386
tutorial21.ppt
18
(صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی ( تجدید نظر شده 1384
tutorial22.ppt
19
(ترکیبهای تجاری ( تجدید نظر شده 1384
tutorial23.ppt
20
حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته
tutorial24.ppt
21
حسابداری اجاره ها
tutorial25.ppt
22
گزارشگری مالی میان دوره ای
tutorial26.ppt
23
حسابداری مشارکتهای خاص
tutorial27.ppt
24
گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری
tutorial28.ppt
25
گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف
tutorial61.ppt
26
فعالیتهای کشاورزی
tutorial124.ppt
27
طرحهای مزایای بازنشستگی
tutorial147.ppt
28
فعالیتهای بیمه عمومی